Provozní řád

Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem před vstupem na trať a svým následným vstupem potvrzuje, že se s tímto řádem seznámil a bude jej dodržovat!
V areálu se musí dodržovat určitá pravidla (osobně vysvětli správce tratě).

1. Trať je veřejnosti přístupná ve dnech: Pondělí - Sobota (v nočních hodinách je jízda v terénu zakázaná, pobyt na dráze přes noc je na individuální dohodě se správcem)

2. Na trať mohou motorky, čtyřkolky, pitbike a dirtbike, vozidla offroad , buggy a autocross.

3. Vstup na trať pouze po předchozí dohodě s provozovateli tratě (tel.: +420 730542751)

4. Přísný zákaz jezdit mimo vyznačenou trať!

5. Je zakázáno jakékoli znečišťování tratě a přilehlých pozemků odpadky a jinými látkami závadnými pro životní prostředí. V případě, že se tak stane, bude vše nahlášeno správním orgánům a náklady na odstranění škod budou po provinilci vymáhány.

6. Pro příjezd na trať slouží jedna z hlavních bran od silnice. Při vjezdu i výjezdu je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Je zakázáno přesouvat se na trať jinak, než v souladu se zákonem o pozemních komunikacích.

7. Vstup na trať a její následné užívání je výhradně na vlastní nebezpečí ! Pro mladší 18 let platí zákaz vstupu bez zákonného zástupce nebo zodpovědné osoby starší 18 let. Při vstupu na trať po Vás správce může požadovat předložení občanského průkazu, nebo jiného průkazu totožnosti. Neučiníte-li tak, má Vás právo zodpovědná osoba vykázat z tratě do doby, než splníte veškeré požadavky.

8. Ježdění na trati je zakázáno osobám, které požily alkohol, nebo jakékoli jiné návykové látky, které jsou v rozporu s předpisy pro řízení motorových vozidel.

9. Při jízdě je jezdec povinen dodržovat bezpečnost a mít na sobě řádné ochranné pomůcky jako je např.: helma, motokrosové boty, chrániče a jiné. Provozovatel tratě nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody a úrazy způsobené návštěvníky tratě.

10. Každý návštěvník je odpovědný za své chování a v případě vlastního užívání stroje za jeho technický stav.

11. Mytí motorek, offroad aut atd je v areálu tratě přísně zakázáno! ( viz bod 5. )

12. Návštěvníci jsou povinni chovat se ohleduplně k sobě navzájem, k veškerému zařízení tratě a okolnímu životnímu prostředí.

13. V případě způsobení škody na majetku tratě je viník neprodleně povinen tuto skutečnost nahlásit přítomné odpovědné osobě (správci) a tuto škodu buď zaplatit, nebo provést její opravu do původního stavu.

14. V případě porušení kteréhokoli bodu v tomto řádu si vyhrazuje provozovatel tratě vykázat návštěvníka .

 Pokyny k jízdě v závodním autě – buggy

 1. Před nástupem do závodního auta se ujistěte, že máte dobře nasazenou a upevněnou helmu a nasazené brýle. Obsluha Vás připoutá a znovu vysvětlí průběh jízdy.
 2. Při nástupu a výstupu se snažte netlačit pravým kolenem na řadící páku. Tlakem můžete zničit ozubená kolečka.
 3. Při rozjíždění sešlápněte více plyn než u klasického auta a dostaňte motor více do otáček. Jakmile cítíte, že auto zabírá rychleji pusťte spojku, motor může mít až 15 000 otáček za minutu a pokud máte dlouho přišlápnutou spojku, můžete ji zničit.
 4. Pokud se rozsvítí modré (červené) světlo – omezovač, tak okamžitě zařaďte na vyšší rychlost nebo uberte plyn.
 5. Při řazení vždy zmáčkněte spojku a jakmile zařadíte tak ji rychle pusťte, nikdy neřaďte bez spojky!
 6. První kolo jeďte pomaleji, prohlídněte si trať. Další kola můžete zrychlit, ale na takovou rychlost abyste měli závodní auto pod kontrolou a nezpůsobili případné škody.
 7. Pokud se auto v zatáčce moc přetočí a jede tam kam nechcete, tak okamžitě pusťte plyn, volant otočte do kontra pozice a auto se srovná.
 8. Pamatujte, že všechny díly, které svou jízdou poničíte Vám budou naúčtovány.
 9. Vyhýbejte se dírám na trati a do zatáček uberte rychlost.
 10. V případě převrácení závodního auta přes střechu pusťte volant a zkřižte si ruce na hruď. Jakmile se auto dokutálí, nevylézejte z auta, pouze vypněte motor, pokud běží a počkejte na personál tratě, který Vás vyprostí. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé během jízdy.
 11. V případě převrácení Vám bude naúčtována částka v hodnotě 10 000,-, protože po každém převrácení musí auto projít nákladnou revizí.
 12. Před jízdou podepište papír, který Vám obsluha dá, že jste byl/a seznámen/a s podmínkami jízdy a s podmínkami souhlasíte.

Vypracoval: RCA - Přelouč   

dne 01.01.2024